Bispos e Sacerdotes
 

Sentyu Takassaky

Nitiguen Shounin

Arcebispo da HBS do Brasil
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)
Templo Honmyoji
(Sarandi-PR)

Hoomei Saito

Nippou Shounin

Bispo Superior
Templo Nissenji
(Presidente Prudente-SP)

Kyohaku Correia

Nitiyuu Shounin

Bispo Superior
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)
Templo Hompoji
(Londrina-PR)

Sentoku Haikawa

Bispo
Templo Taissenji
(Lins-SP)

 

Kyouko Hagui

Sacerdote
Santuário Ecológico (APP)
(Tapiraí - SP)

Hakuei Cardoso

Bispo
Templo Hoshoji
(Itaguaí-RJ)

Jyunshou Yoshikawa

Bispo
Templo Rentokuji
(Campinas-SP)

Eishin Suzuki

Bispo
Templo Shinyoji
(Cuiabá-MT)

Sacerdote
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

Shintoku Macedo

Bispo
Templo Butsuryuji
(Taubaté-SP)

Myoushuu Kondo

Bispa
Templo Nyorenji
(Curitiba-PR)

Kyoukai Akiyama

Sacerdote
Filial Zona Leste SP
(São Paulo-SP)

Ryukou Saito

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

Gyoushuu Tadokoro

Sacerdote
Núcleo Brasília
(Brasília-DF)

Gyouen Campos

Bispo
Templo Hompoji
(Londrina-PR)

Gyouan Assis

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

Gyouon Freitas

Sacerdote
Templo Honmyoji
(Sarandi-PR)

Gyouun Vieira

Sacerdote
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

Gyoukan Piza

Sacerdote
Templo Ryushoji
(Mogi das Cruzes-SP)

Myouyou Yoshikawa

Sacerdotisa
Catedral Nikkyoji
(São Paulo-SP)

Myousei Camargo

Sacerdotisa